Transport met behulp van een vorkheftruck

In de glasbredrijven wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van de heftruck om glas of andere materialen mee te transporteren. Met behulp van de heftruck worden bijvoorbeeld glasbokken en kratten met glas verplaatst. 

Uit een schatting van de Inspectie SZW blijkt dat één op de vijftien heftrucks jaarlijks bij een ongeval is betrokken. Uit onderzoek blijkt dat deze ongevallen in bijna 40% van de gevallen te wijten zijn aan onjuist of oneigenlijk gebruik van de vorkheftruck. In meer dan 30% van de gevallen is sprake van een onveilige organisatie/werkomgeving. In bijna 15% van de gevallen is sprake van problemen met de last/lading.

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen en letsel zijn:

 • Aangereden of overreden worden.
 • Geraakt worden door een vallende lading
 • Ledematen of personen die bekneld worden
 • Van de vorkheftruck, de lepels of het laadperron vallen
 • Botsen met de vorkheftruck of tegen objecten aanrijden
 • Een kantelende vorkheftruck
 • Een falende handrembediening
 • Op de heftruck springen of er vanaf springen
 • Blootstelling aan kankerverwekkende uitlaatgassen van dieselheftrucks

Belangrijkste risico's:

 1. Aanrijdgevaar
 2. Geraakt worden door (om)vallende voorwerpen
 3. Veiligheid van apparaten en machines
 4. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Oplossingen voor de risico's:

 1. Veilig werken met een vorkheftruck
 2. De juiste PBM voor iedere handeling!

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

randomness