Boren en slijpen van glas

Het boren en slijpen van glas is een veel voorkomende bewerking. In glas wordt geboord om verdere toepassingen mogelijk te maken. Glas wordt geslepen om scherpe randen weg te halen of vanwege esthetisch oogpunt.

Het boren en slijpen van glas kan handmatig, halfautomatisch of computergestuurd gebeuren. In de praktijk komen al deze methoden voor. Voor het boren en slijpen wordt altijd koelwater gebruikt voor een mooier resultaat en om rondvliegende glassplinters te voorkomen.

 

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen en letsel zijn:

  • Snijwonden door handeling van glas
  • Fysieke belasting door tillen en dragen van zware glasplaten
  • Beknelling van lichaamsdelen in apparaten of machines
  • Gehoorschade door blootstelling aan te hoge geluidniveaus
  • Oogletsel door rondvliegende glassplinters

 

De belangrijkste risico's zijn:

1. Blootstelling aan legionella
2. Blootstelling aan te hoge geluidniveaus
3. Fysieke belasting
4. Snijgevaar 
5. Veiligheid van apparaten en machines
 

Oplossingen voor de risico's zijn:

1. Het voorkomen van legionella besmetting
2. Het voorkomen van gehoorschade
3. Veilig handmatig tillen en dragen
4. Het voorkomen van snijletsel
5. Veilig werken met apparaten en machines
6. De juiste PBM voor iedere handeling!!