Blootstelling aan te hoge geluidniveaus

Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel, meestal aangeduid met dB(A), kan de beroepsziekte lawaaidoofheid tot gevolg hebben. 80 dB(A) is een geluidsniveau dat te vergelijken is met een drukke verkeersweg of een geluidssituatie waarbij op een meter afstand van elkaar nog net een gesprek mogelijk is zonder stemverheffing. De gehoorbeschadiging die op den duur kan optreden is blijvend en herstelt dus niet meer.

Wat is hard?

120 dB(A)       Laag overvliegende straaljager
110 dB(A)       Live optreden van een popgroep / storten van glas
100 dB(A)       Spaanplat op maat zagen bij de bouwmarkt / radio in glashal
90  dB(A)        Voorbijrijdende sneltrein op station / boren en slijpen van glas
80 dB(A)         Langs de kant van de snelweg / geluid automatische snijtafel
70 dB(A)         Stofzuiger
60 dB(A)         Normaal gespreksniveau 
50 dB(A)         Rustige woonwijk
40 dB(A)         Rustige woonkamer
30 dB(A)         Bibliotheek
20 dB(A)         Stille slaapkamer

Grote gevolgen

Naast blijvende gehele of gedeeltelijke doofheid heeft deze (beroeps)aandoening ook grote sociale consequenties. Zo zijn gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen. Bijkomende risico’s zijn kans op verhoogde bloeddruk, vermoeidheid en concentratieverlies. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de productiviteit van medewerkers met een gehoorschade lager ligt en hun afwezigheid door verzuim hoger.

Gehoorschade door langdurige blootstelling aan hard geluid kan optreden bij het werk, maar ook in de privésfeer zijn er allerlei activiteiten denkbaar die gehoorschade kunnen veroorzaken. Neem bijvoorbeeld het onbeschermd klussen met een cirkelzaag of klopboor, het motorrijden zonder gehoorbescherming, het gebruik van een mp3 speler en het bezoeken van de disco.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

randomness