Het voorkomen van gehoorschade

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Gehoorschade kan het beste worden voorkomen door de bron van het geluid weg te nemen of de productie van hoge geluidsniveaus te voorkomen. Machines en apparaten die veel geluid produceren worden bij voorkeur in andere ruimtes geplaatst of worden geïsoleerd. Bij de aanschaf van nieuwe machines en apparaten wordt de geluidsproductie beoordeeld en vindt de selectie mede op basis van deze gegevens plaats.

Maatregelen moeten worden genomen als de dagelijkse blootstelling (8 uur per dag) hoger is dan 80 dB(A) of als de piekgeluidsdruk hoger is dan 135 dB(C). Bij elke 3 dB(A) verdubbelt het geluid. Dus als bij een geluidsbelasting van 80 dB(A) 8 uur gewerkt wordt, betekent dit dat bij 83 dB(A) dezelfde belasting in slechts vier uur plaats vindt. Bij 86 dB(A) zou dat weer een verdubbeling geven en vindt dezelfde belasting in 2 uur plaats.

Geluidsniveau in dB(A) Maximale blootstelling per dag, zonder PBM
80 8 uur
83 4 uur
86 2 uur
89 1 uur
92 30 minuten
95 15 minuten
98 7,5 minuten
101 3,75 minuten

Door de hoeveelheid aan bewerkingen en machines in glashallen is het wegnemen van het geluid niet altijd mogelijk. Om schade door te hoge geluidniveaus te voorkomen zijn de volgende oplossingen mogelijk:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen: 
Voorschriften individueel: 
Wet- en regelgeving: 
randomness