Veiligheid van apparaten en machines

In vrijwel alle vlakglasbedrijven wordt in meer of mindere mate met machines gewerkt. Ongevallen kunnen ontstaan als onveilig of met onveilige machines wordt gewerkt. Bij het gebruik van machines in de glasbranche zijn er een aantal gevaren die voorkomen:

  • gegrepen worden door bewegende delen
  • getroffen worden door wegvliegend materiaal
  • bekneld raken in opspanapparatuur
  • gehoorschade door lawaai

Deze gevaren kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een gebrek aan orde en netheid, onvoldoende geïnstrueerd personeel en slecht onderhouden machines.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing
Veiligheid van apparaten en machines
De juiste PBM voor iedere handeling!
 
Veilig werken met apparaten en machines