Veilig duwen en trekken van glaskarren

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Het inzetten van diverse transport- en opslagmiddelen zoals glaskarren, de grief, vacuümhefapparatuur en schuifrekken is bedoeld om fysieke belasting op de werkvloer te verminderen. Ondanks het gebruik van deze hulpmiddelen kan de fysieke belasting nog te hoog zijn. Vaak moet namelijk veel geduwd en getrokken worden om een volgeladen grief op z'n plaats te krijgen of de beladen glaskar te verplaatsen. Om fysieke belasting door duwen en trekken zoveel als mogelijk te beperken zijn de volgende oplossingen mogelijk:

Aanbevolen duw- en trekkrachten

  • Om lasten in beweging te zetten is de aanbevolen duw- of trekkracht niet meer dan 30 kg.
  • Om lasten in beweging te houden is de aanbevolen duw- of trekkracht niet meer dan 20 kg.
Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen: 
Voorschriften individueel: 
Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: 

Om letsel tegen te gaan moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de PBM matrix is per handeling aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om veilig te werken.

Wet- en regelgeving: