UV-verlijmen van glas

Glasplaten kunnen met behulp van UV lijmen met elkaar of aan andere elementen worden verlijmd. De lijm is een heldere lijm welke met behulp van UV lampen wordt uitgehard, zodat een duurzame en onzichtbare verbinding ontstaat.

De lijmen die worden gebruikt kunnen schadelijk, irriterend en brandgevaarlijk zijn. Daarnaast kunnen de lijmen oplosmiddelen bevatten en is het licht van een UV lamp schadelijk voor de huid en de ogen.

 

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen en letsel zijn:

  • Huidletsel door blootstelling aan gevaarlijke straling en gevaarlijke stoffen
  • Fysieke overbelasting door het tillen en dragen van zware lasten
  • Snijwonden door handeling van glas
  • Oogletsel door blootstelling aan gevaarlijke straling

 

De belangrijkste risico's zijn:

1. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
2. Fysieke belasting
3. Snijgevaar

 

Oplossingen voor de risico's zijn:

1. Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen
2. Veilig handmatig tillen en dragen
3. Het voorkomen van snijletsel
4. De juiste PBM voor iedere handeling