Veilig werken met een vorkheftruck

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Het grootste gevaar van het werken met een vorkheftruck is aanrijdgevaar, bedelving en zijn dieseluitlaatgassen. Aanrijdingen en bedelving door vallende lasten kunnen het beste worden voorkomen door het aantal verkeersbewegingen zoveel als mogelijk te beperken en blootstelling aan het verkeer te voorkomen. Dit kan onder andere door de te overbruggen afstanden in te korten en de glashal logisch in te delen. Daarnaast is het van belang dat chauffeurs voldoende deskundig en opgeleid zijn en lasten altijd voldoende worden vastgezet. Blootstelling aan gevaarlijke uitlaadgassen kan het beste worden voorkomen door het vervangen van dieselheftrucks door elektrische heftrucks. Om veilig met een vorkheftruck te werken moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen: 
Voorschriften individueel: 
Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: 

Om letsel tegen te gaan moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de PBM matrix is per handeling aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om veilig te werken.

Wet- en regelgeving: 
randomness