Veilig werken met de grief

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Werken met de grief is zeer risicovol als niet de juiste veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Er hebben ernstige ongevallen plaatsgevonden met zwaar lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg! Om veilig met de grief te werken moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen: 
Voorschriften individueel: 
Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: 

Om letsel tegen te gaan moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de PBM matrix is per handeling aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om veilig te werken.

Wet- en regelgeving: