Leeswijzer

Zoeken
U kunt direct specifieke informatie opzoeken door rechtsboven op de startpagina een zoekterm in te vullen.
 

Navigeren
In het navigatiemenu aan de linkerzijde van de pagina vindt u een overzicht van de handelingen die zijn beschreven. Door het kiezen van een handeling krijgt u direct ook de bijbehorende risico's en oplossingen te zien.

Onderaan de kolom kunt u ook direct een risico of oplossing kiezen. 

Oplossingen
De oplossingen zijn het belangrijkste onderdeel, want een arbocatalogus wordt ook wel "oplossingenboek"genoemd. Deze oplossingen zijn goedgekuerd door sociale partners en de Inspectie SZW.