Zorgen voor juiste wielontwerp en wielbescherming van glaskar

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Het wielontwerp van een glaskar moet zodanig zijn dat deze stabiel blijft bij beschadiging. Dus als er materiaal van de wielbekleding afbreekt dan dient het achtergebleven materiaal voldoende te zijn om als wiel te kunnen blijven functioneren.

Past men luchtbanden toe, dan dient een extra voorziening getroffen te worden om instabiliteit te voorkomen (bijv. beugels)

De wielen op glaskarren dienen dusdanig te worden aangebracht dat men niet met de voet beklemd kan raken tussen het wiel en de vloer of de kar.