Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Bij het werken met onder andere glas in lood en het verven, verzilveren, lijmen en etsen van glas, kan blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit kan ook bij het onderhouden van machines en apparaten, het reinigen of afwerken van het glas of het reinigen van de werkplek.

Arbeidshygiënische strategie

Maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, moeten altijd worden genomen conform de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat bij het bepalen van goede beheersmaatregelen de volgende volgorde moet worden gehanteerd:

 1. Aanpak van het gevaar bij de bron, zoals het elimineren van het gebruik van de gevaarlijke stof of het toepassen van een minder gevaarlijke variant.
 2. Het nemen van collectieve beschermingsmaatregelen, zoals het afzuigen van dampen en gassen en het ventileren van ruimtes, waarbij de gevaarlijke stof wordt afgevoerd.
 3. Het nemen van technische of organisatorische maatregelen zoals taakroulatie en het verkorten van de blootstellingsduur.
 4. Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals adembescherming, beschermende kleding en handschoenen

Voorbeelden bron aanpak:

 • Vervangen van dieselheftrucks en gasheftrucks door elektrische heftrucks. Let op: het gebruik van dieselheftrucks tot 4 ton is, vanwege de kankerverwekkende eigenschappen van dieseluitlaatgassen, binnen of in halfopen ruimtes niet toegestaan.
 • Gebruik van lijmen en verven zonder of met minder oplosmiddelen.
 • Het vervangen van het zaagsel door doeken bij het schoonmaken van glas in loodpanelen
 • Het niet meer gebruiken van zwaveldioxide bij het reinigen/beschermen van de rollers van de hardingsoven

Voorbeelden collectieve beschermingsmaatregelen:

 • het gebruik van (punt) afzuiging bij het solderen van glas in lood
 • het gebruik van bronafzuiging in zeefdrukmachines
 • het isoleren van het proces door een aparte ruimte voor het werken met gevaarlijke stoffen, zoals een verfcabine, afgesloten glas in lood atelier, of een ruimte om te verlijmen

Voorbeelden organisatorische beschermingsmaatregelen

 • beperk de blootstellingduur door bijvoorbeeld taakroulatie
 • verminder de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek tot maximaal de benodigde werkvoorraad voor één dag

Voorbeelden technische beschermingsmaatregelen

 • het automatiseren van het proces, zoals machinaal afkitten van isolatieglas of machinaal zandstralen van glas

Voorbeelden persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • het gebruik van adembescherming in ruimtes waarin de grenswaarde van de gevaarlijke stof wordt overschreden. Let hierbij goed op het gebruik van de juiste adembescherming. Stoffilters zijn alleen geschikt voor stof, schadelijke gassen worden dan niet tegengehouden. Daarnaast biedt adembescherming een wisselend beschermingsniveau, let hier op.
 • draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht indien noodzakelijk. Pas de bescherming aan aan de schadelijke stof waarmee wordt gewerkt.

Bepaal aan de hand van de gebruikte stof en de mate van blootstelling welk beschermingsmiddel u dient toe te passen. Overleg met uw leverancier voor de mogelijkheden. Uw brancheorganisatie of arbodienst kunnen u hierbij mogelijk ook ondersteunen.

"Het toepassen van de arbeidshygiënische strategie ten aanzien van het veilig werken met gevaarlijke stoffen is erg belangrijk. Allereerst dient het gevaar bij de bron te worden bestreden. Pas als dit niet mogelijk is, mogen collectieve, organisatorische of technische maatregelen worden genomen. Als laatste beschermende maatregel mogen persoonlijke beschermingmiddelen worden toegepast".

Om veilig te werken met gevaarlijke stoffen moeten de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen: 
Voorschriften individueel: 
Wet- en regelgeving: 
randomness