Aanrijdgevaar op de weg

De grootste gevaren bij het vervoeren van glas met behulp van vrachtauto’s en resteelwagens zijn ongevallen in het verkeer, derden die geraakt worden door glas dat van de wagen valt, geraakt worden door omvallende glasplaten bij het laden en lossen van de wagen, snijgevaar en fysieke overbelasting bij de handling van glas. Letsel bij derden door glas dat van de wagen / het resteel valt kan worden voorkomen door het glas goed te bevestigen en eventueel af te schermen met zeil. Fysieke overbelasting kan het beste worden voorkomen door het tillen zoveel mogelijk te beperken door het inzetten van tilhulpmiddelen en karren of een extra collega. 

Het vervoer van glas kan in eigen beheer worden gedaan of zijn uitbesteed bij derden. Bij uitbesteed vervoer is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever (het glasbedrijf) en opdrachtnemer (de transporteur). Partijen dienen dan goede afspraken te maken over de exacte rolverdeling.

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing
Aanrijdgevaar op de weg
Veilig vervoer van glas met vrachtauto's en resteelwagens
randomness