Inhoud en status arbocatalogus

Waarom een arbocatalogus voor de Vlakglasbranche?

In de wetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling) heeft de overheid doelvoorschriften vastgelegd. Hierin staat het niveau van bescherming dat werkgevers moeten bieden aan hun werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. 

Werkgevers en werknemers kunnen ook gezamenlijk afspraken maken over hoe de doelschriften in hun sector of branche invulling kunnen krijgen. Deze afspraken kunnen zij vastleggen in een arbocatalogus. De Inspectie SZW gebruikt de opgestelde arbocatalogi als referentiekader bij de handhaving van de Arbowetgeving.

Wat kunt u zoal vinden in de arbocatalogus?

Deze arbocatalogus is een digitaal oplossingenboek voor de belangrijkste risico's in de vlakglasbranche. In deze catalogus vindt u een beschrijving van de meest voorkomende handelingen en de daarbij meest voorkomende risico's. 

Oplossingen conform de Arbeidshygiënische strategie

Uitgangspunt bij het formuleren van oplossingen is de Arbeidshygiënische strategie. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Status en toepassingsgebied arbocatalogus

Deze arbocatalogus is van toepassing voor werkgevers en werknemers die vallen onder de CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. De informatie is echter ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe arbeidsomstandigheden in vlakglasbranche behoren te worden geregeld. Meer informatie over status en het toepassingsgebied van het document vindt u op deze pagina.

Let op!

De arbocatalogus is door de samenwerkende partijen met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Door de diversiteit aan bedrijven en bedrijfsactiviteiten is wel een selectie gemaakt van de handelingen, de risico's en de oplossingen. Het is dus mogelijk dat een door u uitgevoerde handeling of een in uw bedrijf voorkomend risico niet in deze catalogus is behandeld.

De arbacatalogus geeft u oplossingen voor risico's binnen uw organisaties. Het volgen van de arbocatalogus betekent echter niet per definitie dat u volledig aan de arbowetgeving voldoet.

Uitgangspunt voor het inventariseren en evalueren van de risico's in het bedrijf is en blijft altijd uw RI&E.

randomness