Het voorkomen van snijletsel

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Snijletsel kan het beste worden voorkomen door direct contact met het glas te vermijden en altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Omdat glas op diverse manieren wordt bewerkt en verwerkt is contact met het glas onvermijdelijk. Om snijletsel te voorkomen zijn de volgende oplossingen mogelijk:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen: 
Voorschriften individueel: 
Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: 

Om letsel tegen te gaan moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de PBM matrix is per handeling aangegeven welke kunnen worden gebruikt om veilig te werken.

Wet- en regelgeving: 
randomness