Transport met behulp van een vorkheftruck

In de glasbredrijven wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van de heftruck om glas of andere materialen mee te transporteren. Met behulp van de heftruck worden bijvoorbeeld glasbokken en kratten met glas verplaatst. 

Uit onderzoeken blijkt telkens weer dat het werken met een heftruck risicovol is en tot relatief veel ongevallen leidt. Vaak zijn die te wijten onjuist of oneigenlijk gebruik van de vorkheftruck. Maar ook een onveilige organisatie/werkomgeving en problemen met de last/lading zijn veel voorkomende oorzaken..

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen en letsel zijn:

  • Aangereden of overreden worden.
  • Geraakt worden door een vallende lading
  • Ledematen of personen die bekneld worden
  • Van de vorkheftruck, de lepels of het laadperron vallen
  • Botsen met de vorkheftruck of tegen objecten aanrijden
  • Een kantelende vorkheftruck
  • Een falende handrembediening
  • Op de heftruck springen of er vanaf springen
  • Blootstelling aan kankerverwekkende uitlaatgassen van dieselheftrucks

Belangrijkste risico's:

  1. Aanrijdgevaar
  2. Geraakt worden door (om)vallende voorwerpen
  3. Veiligheid van apparaten en machines
  4. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Oplossingen voor de risico's:

  1. Veilig werken met een vorkheftruck
  2. De juiste PBM voor iedere handeling!
randomness