Over STOOV

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) is in 1991 door GBO, CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten opgericht. Directe aanleiding was de groeiende behoefte aan geschoold personeel. De eerste activiteiten van het fonds bestonden dan ook uit het ontwikkelen en uitvoeren van vaktechnische cursussen. In de loop der jaren is dit aanbod voortdurend uitgebreid, ook met cursussen op andere vakgebieden.

Met ingang van 1 januari 2005 voert STOOV niet meer zelf scholing uit, maar wordt dit uitbesteed aan erkende opleiders. Daardoor kan STOOV zich nog beter richten op haar rol als scholingsfonds. Belangrijke taken van het STOOV-fonds zijn:

  • het stimuleren van (vak-) technische scholing in de branche;
  • het uitkeren van (scholings-)subsidies; 
  • het organiseren en financieren van projecten die ten goede komen aan de vlakglasbranche.

 

Contact
Secretariaat Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV)
Postbus 2075
2800 BE Gouda

Tel: 0182-567884

www.stoov.nl
info@stoov.nl