Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Het opslaan van glas kan erg risicovol zijn als niet de juiste veiligheidsvoorschriften worden gehanteerd. Glasbokken kunnen omvallen, foutief opgeslagen glas kan breken en schuif- en rolstellingen kunnen door onvoldoende onderhoud zwaar en stroef bewegen. Om glas veilig op te slaan moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen: 
Voorschriften individueel: 
Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: 

Om letsel tegen te gaan moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de PBM matrix is per handeling aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om veilig te werken.

Wet- en regelgeving: